Hoàng Trung Thiên Vương - Top 13 FPT Under 35 2022- Hạng mục Lãnh đạo

Thứ năm, 7/7/2022 | 16:18 GMT+7

Triết lý lãnh đạo của Vương là luôn tin vào con người: “Khi đã tìm được những người có thể tin tưởng, mình sẽ thoải mái trao quyền, thoải mái làm việc và phát triển chính mình cùng họ”.

Ý kiến

()