Chúng ta

FPT: Quý II sẽ trả cổ tức 10% tiền mặt, 15% bằng cổ phiếu

Thứ sáu, 1/4/2016 | 10:03 GMT+7

Ngày 31/3, ĐHCĐ thường niên 2016 của FPT đã thông qua tỷ lệ trả cổ tức năm 2015 là 35%, trong đó 20% bằng tiền mặt, 15% bằng cổ phiếu.

f1-2603-1459478584.jpg

Cổ tức bằng tiền mặt đã được Tập đoàn tạm ứng 10% trong quý III/2015, 10% cổ tức bằng tiền mặt còn lại và 15% cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến sẽ được chi trả trong quý II/2016. Đại hội cũng đã thông qua chính sách trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt, với tỷ lệ 20%.

Về kế hoạch kinh doanh 2016, FPT đề ra chỉ tiêu doanh thu 45.796 tỷ đồng, tăng 14,5%; lợi nhuận trước thuế 3.151 tỷ đồng, tăng 10,5% so với năm 2015. Khối công nghệ - viễn thông sẽ tiếp tục là mũi nhọn của toàn Tập đoàn, với kế hoạch lợi nhuận tăng trên 35,6%.

Năm 2015, doanh thu toàn Tập đoàn đạt 40.003 tỷ đồng, tăng 13,9%; lợi nhuận trước thuế toàn Tập đoàn đạt 2.851 tỷ đồng, tăng 15,9% so với năm 2014; lợi nhuận trên mỗi cổ phần (EPS) đạt 4.386 đồng, tăng 17,8%.

>> ĐHĐCĐ thường niên: FPT cam kết hoàn thành kế hoạch năm 2016

Đầu tư Chứng khoán

Ý kiến

()