Chúng ta

FPT Online: Trả cổ tức bằng tiền mặt 35%

Thứ tư, 4/3/2015 | 16:13 GMT+7

Mỗi cổ đông của FPT Online sẽ nhận được cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 35%/mệnh giá, tương đương 3.500 đồng/ cổ phiếu.

HĐQT CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT online) thông báo về việc trả cổ tức lần 1 năm 2014 bằng tiền mặt.

IMG-8783-1-5475-1424831476-8970-14253936

Mỗi cổ đông của FPT online sẽ nhận được cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 35%/mệnh giá, tương đương 3.500 đồng/ cổ phiếu. Ảnh: Viết Thông.

Theo đó, công ty quyết định chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 35%/mệnh giá (3.500 đồng/cổ phiếu). Thời gian thanh toán cổ tức vào ngày 24/3/2015.

Phương thức thanh toán là chuyển khoản đối với những cổ đông đã đăng ký tài khoản ngân hàng với CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT hoặc CTCP Chứng khoán FPT. Ngoài ra, công ty cũng áp dụng phương thức trả cổ tức bằng tiền mặt đối với những cổ đông chưa đăng ký tài khoản ngân hàng tại phòng Kế toán - CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT.

Năm 2014, FPT Online đạt doanh thu 853 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 102 tỷ đồng, giảm lần lượt 18,6% và 27,2% so với năm 2013.

InfoNet

Ý kiến

()