Quay lại trang chủ
Danh sách top 50 ứng viên
Hạng mục đề cử
Hạng mục đề cử Lãnh đạo Kinh doanh Công nghệ Vận hành và Sản xuất Văn hóa đoàn thể và Hoạt động xã hội
Đơn vị công tác
Đơn vị công tác FPT Software FPT IS FPT Telecom FPT Online FPT Retail Synnex FPT FPT Education FPT Smart Cloud FPT Digital FPT HO
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ
Thông tin liên hệ: Ms. Cao Thị Lý Email: lyct3@fpt.com.vn Mobile: 0349 703 462
Vote notlogin Vote success Confirm vote