© 2011 Chúng ta, trang tin nội bộ của Tập đoàn FPT.
Chúng ta giữ bản quyền nội dung trên website này.
 

Danh sách 13 gương mặt nổi bật FPT dưới 35 tuổi
năm 2020

add-tool
Họ là điển hình cho thế hệ sáng tạo không ngừng nghỉ, đã và đang tạo ra dấu ấn mạnh mẽ ở nhiều lĩnh vực
khác nhau; đại diện cho tinh thần Tôn - Đổi - Đồng - Chí - Gương - Sáng của FPT