Giới thiệu về FPT 13 Under 35

FPT 13 Under 35 là giải thưởng thường niên do Báo Chúng ta tổ chức từ năm 2016 nhằm tìm kiếm và tôn vinh những tài năng trẻ dưới 35 tuổi có ảnh hưởng và truyền cảm hứng tại FPT.

Với bản lĩnh kiên cường, máu lửa, sáng tạo, kỷ luật và yêu thương, họ là điển hình cho thế hệ sáng tạo không ngừng nghỉ, đã và đang tạo ra dấu ấn mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Họ cũng chính là những người đại diện cho tinh thần Tôn - Đổi - Đồng (đối với cán bộ nhân viên) và Chí - Gương – Sáng (đối với lãnh đạo, quản lý) của FPT.

7 năm qua, FPT 13 Under 35 chính là bệ phóng vững chắc cho thế hệ trẻ vươn lên, tiếp lửa để họ phát huy tài năng, đón nhận những cơ hội mới, thách thức mới, từng bước kiến tạo giá trị và đạt những bước tiến mới trong hành trình sự nghiệp của mình. Họ đã mạnh mẽ hơn với niềm đam mê sục sôi và đánh thức được những tiềm năng khổng lồ, bứt phá, vượt qua giới hạn của chính mình, trở thành một phần không thể thiếu của tổ chức.

Các năm khác