Giới thiệu về FPT 13 Under 35 2022

FPT 13 Under 35 là giải thưởng thường niên do Báo Chúng ta tổ chức từ năm 2016 nhằm tìm kiếm và tôn vinh những tài năng trẻ dưới 35 tuổi có ảnh hưởng và truyền cảm hứng tại FPT. Với bản lĩnh kiên cường, máu lửa, sáng tạo và kỷ luật, họ là điển hình cho thế hệ sáng tạo không ngừng nghỉ, đã và đang tạo ra dấu ấn mạnh mẽ ở trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Họ cũng chính là những người đại diện cho tinh thần Tôn - Đổi - Đồng (đối với cán bộ nhân viên) và Chí - Gương – Sáng (đối với lãnh đạo quản lý) của FPT.

Thế hệ trẻ nhà F luôn mang trong mình những tiềm năng khổng lồ, niềm đam mê sục sôi mãnh liệt và họ cần cơ hội lột xác, đánh thức, khai phóng để bứt phá, vượt qua giới hạn của chính mình, trở thành một phần không thể thiếu của tổ chức.

6 năm qua, FPT 13 Under 35 chính là bệ phóng vững chắc cho thế hệ trẻ vươn lên, tiếp lửa để họ phát huy tài năng, đón nhận những cơ hội mới, thách thức mới, từng bước kiến tạo giá trị và đạt những bước tiến mới trong hành trình sự nghiệp của mình.

Các năm khác
Vote notlogin Vote success Confirm vote