Chúng ta

iKhiến hỗ trợ PM dự án lập kế hoạch

Thứ sáu, 28/9/2018 | 17:30 GMT+7

Từ thực trạng thấy công việc lập hoặc cập nhật kế hoạch chi tiết cho các dự án của các PM quá vất vả, trong khi công cụ tool MicrosoftProject mất tiền bản quyền, anh Phạm Ngọc Nam (FPT Software) đã sáng tạo ra Tool sắp xếp công việc.

Áp dụng từ năm 2015, sáng tạo được phát triển dựa trên Excel nên tính có tùy biến cao và có các tính năng cơ bản của MicrosoftProject bao gồm: Tự động tính ngày nghỉ tuần, nghỉ lễ, nghỉ bù; Tự động tính overload; Tự động vẽ Gantt chart; Các task có thể config phụ thuộc lẫn nhau và sẽ tự động update khi điều chỉnh start date của cả dự án; Lập schedule theo chiều dọc và có thể chuyển đổi sang chiều ngang.

8a-9699-1538123172.jpg

Tool sắp xếp công việc phát triển dựa trên Excel nên tính có tùy biến cao và có các tính năng cơ bản của MicrosoftProject.

Tool sắp xếp công việc giúp người dùng chủ động chỉnh sửa bằng công cụ Excel. Việc xử lý thông tin đa dạng hơn, nhanh chóng hơn. Do đó năng suất sẽ tăng lên ít nhất 50%. So với MicrosoftProject, PM dùng Tool chỉ mất 4 giờ (1,5 phút/task) đã có kế hoạch cụ thể thay vì 1-2 ngày. 

Người dùng được dùng phần mềm miễn phí thay vì mua MicrosoftProject (bản Standard) 2016 với giá hiện nay là 11.999.000 đồng. 

Hiện tại tool đã dùng cho các dự án cỡ 10 người với số lượng task khoảng 500 task và chưa xảy ra sai sót.

Cuộc thi Sáng tạo FPT số 6 - tháng 8 gọi tên 4 sáng tạo: S.K.U (Software and Knowledge Utilization) của nhóm tác giả Cao Văn Việt - Phạm Thùy Dương (FPT Software); SmartCore Framework - Nguyễn Minh Thơ (FPT IS); Xe ứng cứu lưu động cho các POP mất điện - Nguyễn Đắc Cường (FPT Telecom); Tool sắp xếp công việc - Phạm Ngọc Nam (FPT Software).

Thanh Tùng

Ý kiến

()