Chúng ta

FPT IS hoàn thành tái đánh giá chứng chỉ ISO 9001

Thứ tư, 31/3/2021 | 14:35 GMT+7

Theo khuôn khổ kế hoạch đánh giá duy trì chứng chỉ ISO 9001:2015 của tập đoàn, trong 2 ngày 23/3 và 26/3, FPT IS HN và HCM đã tổ chức tiếp đón Tổ chức chứng nhận Bureau Veritas Việt Nam (BVC) và hoàn thành tái đánh giá.

Chỉ trong 8 ngày làm việc, Bureau Veritas Việt Nam đã hoàn thành đánh giá quá trình và hoạt động chính tại các bộ phận khác nhau của nhà Hệ thống. Với Phòng đảm bảo chất lượng (QA) và Phòng đảm bảo chất lượng dự án (PQA), Bureau Veritas Việt Nam đã triển khai đánh giá các mục Kế hoạch, mục tiêu; Chỉ tiêu chất lượng; Quản lý thay đổi; Quản lý rủi ro.

Phạm vi đánh giá đối với Phòng Nhân sự và Ban Kế hoạch bao gồm: Hoạt động quản trị nguồn nhân lực; Quản trị tri thức trong tổ chức; Hoạt động đặt hàng và Quản trị nhà cung cấp.

162705853-1160924191035563-375-6197-9174

FPT IS đã hoàn thành tái đánh giá chứng chỉ thành công chỉ trong 8 ngày làm việc. 

Bureau Veritas Việt Nam cũng tiến hành đánh giá hoạt động Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo hành, sửa chữa công nghệ thông tin đối với FPT IS SRV và quá trình Cung cấp giải pháp và dịch vụ công nghệ thông tin cho khách hàng đối với FPT IS FSB, FPT IS Bank, FPT IS ERP, FPT IS FPS, FPT IS ENT, FPT IS GMC.

Với kết quả “Không có điểm không phù hợp nào được ghi nhận”, toàn hệ thống FPT IS đã tái đánh giá thành công chứng chỉ ISO 9001:2015 với Bureau Veritas Việt Nam theo đúng kế hoạch đã đăng ký với tập đoàn.

165525082-1160924161035566-697-6673-3795

Tổ chức chứng nhận Bureau Veritas Việt Nam đánh giá FPT IS với kết quả “Không có điểm không phù hợp nào được ghi nhận”.

ISO 9001:2015 là bộ tiêu chuẩn hiệu quả nhất nhằm đáp ứng cho những thay đổi lớn về ứng dụng công nghệ mới và đa dạng hoá kinh doanh, thương mại toàn cầu của nền kinh tế thế giới. Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 áp dụng quy trình “Hoạch định - Thực hiện - Kiểm tra - Hành động” để điều chỉnh chất lượng hàng hóa, dịch vụ. Hệ thống tiêu chuẩn mới này không quy định một công thức chung nào để quản lý chất lượng mà doanh nghiệp sẽ căn cứ vào bối cảnh của doanh nghiệp mình để thực hiện các tiêu chuẩn.

FPT IS là nhà tích hợp hệ thống, cung cấp giải pháp hàng đầu Việt Nam và khu vực. Sở hữu năng lực công nghệ được thừa nhận bởi các khách hàng và đối tác toàn cầu, FPT IS mang đến những dịch vụ và giải pháp phục vụ các lĩnh vực trọng yếu của từng quốc gia, như: Viễn thông, Ngân hàng - Tài chính, Y tế, Giao thông vận tải, Tài chính công, Điện, Nước, Gas và Doanh nghiệp.

Nhà Hệ thống có hơn 3.000 kỹ sư trình độ cao, am hiểu nghiệp vụ khác hàng và chuyên sâu trong từng ngành kinh tế. Năng lực của chuyên gia FPT IS đã được công nhận với nhiều chứng chỉ công nghệ quốc tế được cấp bởi các nhà cung cấp giải pháp và dịch vụ dẫn đầu thế giới như: Cisco, IBM, Microsoft và Oracle.

>> FPT IS đổi mô hình, anh Dương Dũng Triều trở thành Chủ tịch công ty

Hà Nhung

Ảnh: ĐVCC

Ý kiến

()