Chúng ta

FPT ban hành quy định chuyển đổi số cho ngành dọc

Thứ tư, 3/1/2024 | 11:27 GMT+7

Với mục tiêu kiện toàn hệ thống quản trị, Văn phòng Chuyển đổi số FPT ban hành các tài liệu quy định về chuyển đổi số dành cho ngành dọc, có hiệu lực từ 4/12/2023.

Theo chị Phạm Thu Liên - Giám đốc Văn phòng Chuyển đổi số FPT chia sẻ, trước khi ban hành chính sách, đội ngũ chuyển đổi số Tập đoàn và ngành dọc vẫn phối hợp nhịp nhàng do đã làm việc với nhau khá lâu, tuy nhiên chưa có các quy định rõ ràng để đào tạo cho người mới, tăng cường tính ổn định lâu dài cho đội ngũ ngành dọc chuyển đổi số. Ngoài ra, một số quy định về dự án, tính toán lợi ích chưa chặt chẽ dẫn đến chưa thực sự kiểm soát và đo đạc được hiệu quả của các dự án chuyển đổi số.

“Quy định quản trị mới sẽ là nền móng cho việc xây dựng các quy trình, hướng dẫn sau này, hỗ trợ hệ thống quản trị Chuyển đổi số ổn định, phát triển và ngày càng cải tiến hơn nữa”, Giám đốc Văn phòng Chuyển đổi số FPT nói.

Tài liệu sẽ gồm các quy định về hoạt động quản lý; vận hành dự án chuyển đổi số nội bộ và cách thức phối hợp triển khai công việc thuộc ngành dọc chuyển đổi số; hướng dẫn cách tính toán chỉ tiêu trong quá trình chuyển đổi số nhằm đạt mục tiêu đề ra. Quy định áp dụng cho FPT và CTTV trực thuộc.

-9866-1704258081.jpg

Các quy định mà Văn phòng Chuyển đổi số FPT ban hành có hiệu lực từ 4/12/2023.

Hoạt động chuyển đổi số nội bộ tại FPT phát triển mạnh mẽ từ năm 2019. Hàng trăm dự án chuyển đổi số hoàn thành đúng hạn, tiết kiệm chi phí cho công ty hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, hành lang pháp lý trong hoạt động chuyển đổi số nội bộ chưa được ban hành chính thức trong hệ thống quản trị của Tập đoàn, việc đào tạo chủ yếu thông qua các tài liệu do người đi trước chuyển giao lại.

Với mong muốn kiện toàn hệ thống quản trị với những quy định cụ thể trong quản lý triển khai hoạt động của ngành dọc, cũng như hướng dẫn tính toán chỉ tiêu trong quá trình chuyển đổi số, Văn phòng Chuyển đổi số Tập đoàn chính thức ban hành quy định riêng, có hiệu lực từ ngày 4/12/2023.

Với quy định quản lý triển khai hoạt động ngành dọc chuyển đổi số sẽ gồm các quy định về hoạt động quản lý, vận hành dự án chuyển đổi số nội bộ (DX) và cách thức phối hợp triển khai công việc thuộc ngành dọc chuyển đổi số nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.

Một số nội dung trọng tâm như quy định về chức năng/nhiệm vụ của Văn phòng Chuyển đổi số FPT và Ban Chuyển đổi số CTTV; Quy định thuật ngữ/định nghĩa dùng trong quá trình chuyển đổi số; Quy định việc phối hợp công việc hoạt động Chuyển đổi số giữa Tập đoàn và ngành dọc; Quy định về lập kế hoạch dự án…

-4169-1704252392.jpg

Quy định quản trị mới sẽ là nền móng cho việc xây dựng các quy trình, hướng dẫn tiếp sau.

Với hướng dẫn tính toán chỉ tiêu trong quá trình Chuyển đổi số, tài liệu sẽ hướng dẫn thu thập dữ liệu, tính toán, phân tích các chỉ tiêu và sử dụng các kết quả phân tích cho việc cải tiến liên tục quá trình chuyển đổi số nội bộ. Tài liệu sẽ quy định chi tiết danh sách cách thu thập dữ liệu, cách tính toán, chế độ báo cáo các chỉ tiêu, đánh giá kết quả thực hiện quá trình chuyển đổi số của công ty.

Năm 2024, Chuyển đổi số ngành dọc sẽ đẩy mạnh việc quản trị các dự án, đảm bảo các quy định đã được thống nhất sẽ thực thi đầy đủ và đúng trong nội bộ ngành.

Về quy định quản lý triển khai hoạt động ngành dọc Chuyển đổi số, người FPT truy cập tại đây.

Về hướng dẫn tính toán chỉ tiêu trong quá trình Chuyển đổi số, người F truy cập tại đây.

Nam Dung

Ý kiến

()