#Data Lake

FPT khởi động dự án Data Lake

Dự án Data Lake với kỳ vọng trở thành hệ thống quản trị dữ liệu chính xác, kịp thời, tính phân tích cao cho tất cả các công ty thành ...

Video