#Asus Transformer book T100TA

Không được phép sợ

“Đám đông bảo: Ai chẳng sợ sai. Người tiên phong nói: "Được phép sai, không được phép sợ". Câu này FPT nói cũng có lý: Được phép sai, nhưng không ...

Góc nhìn

Xem thêm