#bằng sáng chế

‘Mr. Yes’

Người đàn ông có vóc người bé nhỏ nhưng mang trong mình những suy nghĩ lớn. Anh không nề hà công việc đến mức luôn nhận tất cả trách nhiệm ...