#Techtalks

SSI khuyến nghị mua FPT

Với kết quả kinh doanh 5 tháng khả quan, theo Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI), nhà đầu tư nên tiếp tục mua cổ phiếu FPT tại giá mục ...

Kinh doanh