#Thay vai

FMIS chuẩn bị golive

"So với những dự án quy mô thì FMIS đang là một trong những dự án đúng hạn nhất. Nếu như TABMIS mất 8 năm triển khai, 4 năm golive ...

Kinh doanh