#P3

FPT - một vài tâm tư

Lãnh đạo cần có cái này nhưng với thời đại mới của thị trường thì lãnh đạo nên có những thứ khác nữa.

Dù có khó khăn

Đây là bài hát được viết lại lời, dựa trên nền nhạc bài hát “Dù có cách xa” của ca sĩ Đinh Mạnh Ninh. Các thành viên đã hát và ...

Bài dự thi