#Comtor

Comtor miền Trung đại chiến game

Gần 100 thành viên lĩnh vực Comtor (biên - phiên dịch) - FPT Software Đà Nẵng, đã trải qua hoạt động teambuilding sôi động tại Công viên Cá Voi.