#30 năm FPT

Tự sự

Chỉ là vài lời tâm sự nhỏ của một cá nhân nhỏ trong một tập thể lớn.

Niềm tin FPT

“Giấc mơ có thật” là những từ mà tôi có thể nói về vị trí công việc hiện tại của mình. 

Bài dự thi