#Tổng cục Thuế

Những "thần đèn" ở FIS

Dũng "phở" vừa đi vừa thở. Gương mặt anh bợt đi sau một đêm gần như thức trắng. Nhưng đôi chân vẫn thoăn thoắt giữa hành lang của Tổng cục ...