#FQlympia

FPT Telecom vô địch FQlympia

Vượt qua 4 đối thủ, nhà "Cáo" về Nhất cuộc thi tìm hiểu về FPT. Thành viên Nguyễn Lê Ngọc Hân cũng xuất sắc ẵm ngôi đầu giải cá nhân.

Người FPT