#trường Hy Vọng

Thanh xuân và Hy vọng

Hành trình đón các con về trường Hy vọng cũng chính là đoạn đường tuổi trẻ tràn đầy ý nghĩa của những người đồng hành với tôi…

Góc nhìn