Chúng ta

Nguyễn Đức Minh Quân - Top 13 FPT Under 35 2022- Hạng mục Lãnh đạo

Thứ năm, 7/7/2022 | 16:18 GMT+7

Âm thầm, bền bỉ qua năm tháng, không quản ngại khó khăn. Quân yêu FPT như vậy. Quân luôn tự hào “Nhờ FPT mà mình cưới được vợ. Văn hoá nhà F đã đi sâu vào cuộc sống gia đình và gắn kết hai vợ chồng”.

Ý kiến

()