Chúng ta

FPT lần đầu đối thoại giới đầu tư Sài Gòn

Thứ sáu, 31/5/2019 | 23:02 GMT+7

5 lãnh đạo nhà F chia sẻ thẳng thắn về cơ hội trong chuyển đổi số, toàn cầu hoá hay các vấn đề nóng như bản quyền, quy hoạch gói Internet... với hơn 300 nhà đầu tư tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chiều 31/5, Hội nghị các nhà đầu tư FPT được tổ chức tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE). Đây là lần đầu tiên Tập đoàn phối hợp với Công ty Cổ phần Chứng khoán TP HCM (HSC) giới thiệu nội lực, cơ hội và tiềm năng với hơn 300 nhà đầu tư, các môi giới và những nhà phân tích. <span>Sự kiện cũng là </span><span>dịp để Ban lãnh đạo FPT đối thoại trực tiếp với nhà đầu tư, mang đến cho nhà đầu tư cái nhìn toàn cảnh về tình hình sản xuất, kinh doanh và chiến lược phát triển của FPT trong thời gian tới.</span></p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span>Ảnh CEO HSC Johan Nyvene, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình và khách mời cùng xem video giới thiệu chương trình.</span></p>

Chiều 31/5, Hội nghị các nhà đầu tư FPT được tổ chức tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE). Đây là lần đầu tiên Tập đoàn phối hợp với Công ty Cổ phần Chứng khoán TP HCM (HSC) giới thiệu nội lực, cơ hội và tiềm năng với hơn 300 nhà đầu tư, các môi giới và những nhà phân tích. Sự kiện cũng là dịp để Ban lãnh đạo FPT đối thoại trực tiếp với nhà đầu tư, mang đến cho nhà đầu tư cái nhìn toàn cảnh về tình hình sản xuất, kinh doanh và chiến lược phát triển của FPT trong thời gian tới.

Ảnh CEO HSC Johan Nyvene, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình và khách mời cùng xem video giới thiệu chương trình.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span>"Hôm nay, chúng tôi là Tốp ca 5 người gồm Chủ tịch Trương Gia Bình, CEO Nguyễn Văn Khoa, PTGĐ Nguyễn Thế Phương, COO FPT Software Trần Đăng Hoà và Giám đốc Truyền thông và Thương hiệu", lần đầu tham gia một </span><span>sự kiện đặc biệt", người đứng đầu nhà F giới thiệu.</span></p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Theo anh Bình, người Việt Nam thường biết FPT là công ty lâu năm nhưng không biết làm gì, định hướng về đâu, cơ hội thế nào và thị trường ra sao. Đây là cơ hội để nhà F giới thiệu vắn tắt nhưng cụ thể. "<span>10 năm đầu tiên phong đem máy tính về Việt Nam: đó là những Olivetti chạy trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. 20 năm tiếp theo đ</span><span>em trí tuệ Việt Nam ra thế giới, bắt đầu bằng con đường xuất khẩu phần mềm", anh Bình nói. "Hiện h</span><span>àng nghìn lập trình viên Việt Nam  FPT đang làm việc ở 45 nước trên thế giới". </span></p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span>Theo Ban tổ chức, chuơng trình có 580 nhà đầu tư đăng ký. Tuy nhiên, do hội trường HoSE chỉ có sức chứa 300 nên nhiều người đành lỡ hẹn.</span></p>

"Hôm nay, chúng tôi là Tốp ca 5 người gồm Chủ tịch Trương Gia Bình, CEO Nguyễn Văn Khoa, PTGĐ Nguyễn Thế Phương, COO FPT Software Trần Đăng Hoà và Giám đốc Truyền thông và Thương hiệu", lần đầu tham gia một sự kiện đặc biệt", người đứng đầu nhà F giới thiệu.

Theo anh Bình, người Việt Nam thường biết FPT là công ty lâu năm nhưng không biết làm gì, định hướng về đâu, cơ hội thế nào và thị trường ra sao. Đây là cơ hội để nhà F giới thiệu vắn tắt nhưng cụ thể. "10 năm đầu tiên phong đem máy tính về Việt Nam: đó là những Olivetti chạy trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. 20 năm tiếp theo đem trí tuệ Việt Nam ra thế giới, bắt đầu bằng con đường xuất khẩu phần mềm", anh Bình nói. "Hiện hàng nghìn lập trình viên Việt Nam  FPT đang làm việc ở 45 nước trên thế giới". 

Theo Ban tổ chức, chuơng trình có 580 nhà đầu tư đăng ký. Tuy nhiên, do hội trường HoSE chỉ có sức chứa 300 nên nhiều người đành lỡ hẹn.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chia sẻ về chiến lược mới, anh Bình cho rằng bất cứ cuộc cách mạng nào đều thay cái cũ bằng cái mới để đạt được mục đích tăng trưởng đột biến năng suất lao động. Đặc biệt trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 này, năng suất lao động được đánh giá sẽ tăng trưởng ở mức chưa từng có với những công nghệ mới như AI, Big Data, Mobility…</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Công nghệ làm thay đổi phương thức sản xuất nên các doanh nghiệp không thể đứng ngoài sự thay đổi. Giờ đây, bất cứ doanh nghiệp nào trên thế giới cũng hiểu được rằng cần phải chuyển đổi số nhưng mới chỉ có rất ít trong số đó thành công. FPT đã có thời gian dài chuẩn bị nguồn lực và công nghệ cho chiến lược chuyển đổi số đang bắt đầu trên toàn thế giới. "Sự cố <span>Y2K chỉ có sức ảnh hưởng 1-2 năm các nước phát triển, và đó là cơ hội của Ấn Độ", anh Bình nhắc lại. "Nhưng chuyển đổi số là </span><span>quy mô toàn cầu và kéo dài trong 15-20 năm tới với hàng nghìn tỷ USD cùng tốc độ tăng trưởng lớn".</span></p>

Chia sẻ về chiến lược mới, anh Bình cho rằng bất cứ cuộc cách mạng nào đều thay cái cũ bằng cái mới để đạt được mục đích tăng trưởng đột biến năng suất lao động. Đặc biệt trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 này, năng suất lao động được đánh giá sẽ tăng trưởng ở mức chưa từng có với những công nghệ mới như AI, Big Data, Mobility…

Công nghệ làm thay đổi phương thức sản xuất nên các doanh nghiệp không thể đứng ngoài sự thay đổi. Giờ đây, bất cứ doanh nghiệp nào trên thế giới cũng hiểu được rằng cần phải chuyển đổi số nhưng mới chỉ có rất ít trong số đó thành công. FPT đã có thời gian dài chuẩn bị nguồn lực và công nghệ cho chiến lược chuyển đổi số đang bắt đầu trên toàn thế giới. "Sự cố Y2K chỉ có sức ảnh hưởng 1-2 năm các nước phát triển, và đó là cơ hội của Ấn Độ", anh Bình nhắc lại. "Nhưng chuyển đổi số là quy mô toàn cầu và kéo dài trong 15-20 năm tới với hàng nghìn tỷ USD cùng tốc độ tăng trưởng lớn".

<p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Chủ tịch FPT khẳng định, trọng tâm trong những năm tới là công nghệ. Hiện chúng ta có một thị trường gần như không giới hạn trên thế giới, một nhu cầu vô cùng to lớn. Vấn đề là chúng ta vượt lên chính mình để đáp ứng thị trường đó thế nào để có tốc độ tăng trưởng cao nhất. Về nguyên tắc, việc đáp ứng nhu cầu đó lại phụ thuộc giáo dục nên công nghệ và giáo dục phải đi kèm nhau. Nếu phát triển tốt và sáng tạo, FPT sẽ đạt tốc độ tăng trưởng cao và bền vững.</p> <p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Hội trường Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM kín 500 chỗ khiến Ban tổ chức phải kê thêm hàng ghế sau cũng không đủ. Nhiều nhà đầu tư phải đứng hoặc ngồi tạm trên bàn để tài liệu. "Lần đầu có cơ hội nghe Ban lãnh đạo FPT chia sẻ chiến lược, dù đến hơi trễ nên hết ghế nhưng tôi vẫn chấp nhận nửa đứng nửa ngồi", anh Nguyễn Khánh Minh cười nói.</p>

Chủ tịch FPT khẳng định, trọng tâm trong những năm tới là công nghệ. Hiện chúng ta có một thị trường gần như không giới hạn trên thế giới, một nhu cầu vô cùng to lớn. Vấn đề là chúng ta vượt lên chính mình để đáp ứng thị trường đó thế nào để có tốc độ tăng trưởng cao nhất. Về nguyên tắc, việc đáp ứng nhu cầu đó lại phụ thuộc giáo dục nên công nghệ và giáo dục phải đi kèm nhau. Nếu phát triển tốt và sáng tạo, FPT sẽ đạt tốc độ tăng trưởng cao và bền vững.

Hội trường Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM kín 500 chỗ khiến Ban tổ chức phải kê thêm hàng ghế sau cũng không đủ. Nhiều nhà đầu tư phải đứng hoặc ngồi tạm trên bàn để tài liệu. "Lần đầu có cơ hội nghe Ban lãnh đạo FPT chia sẻ chiến lược, dù đến hơi trễ nên hết ghế nhưng tôi vẫn chấp nhận nửa đứng nửa ngồi", anh Nguyễn Khánh Minh cười nói.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> COO FPT Software Trần Đăng Hòa chia sẻ thực tiễn hoạt động thị trường toàn cầu của FPT. "Phần mềm FPT may mắn được hoạt động trong thị trường toàn cầu. Và thị phần của chúng tôi còn rất nhỏ so với miếng bánh lớn gấp 10.000 lần. Chúng tôi chỉ còn cách vượt lên chính mình".</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Q<span>ua các câu chuyện bán hàng, hoạt động thực tiễn với khách hàng... của chiến tướng toàn cầu hoá, anh Hoà khẳng định </span><span>FPT đã sẵn sàng để nắm bắt cơ hội mới. Và niềm tin ấy hội tụ ngay trong khả năng của người Việt và FPT: Học sinh Việt Nam giỏi Toán; giá nhân công mềm; môi trường phù hợp cho đầu tư và quy trình quốc tế.</span></p>

COO FPT Software Trần Đăng Hòa chia sẻ thực tiễn hoạt động thị trường toàn cầu của FPT. "Phần mềm FPT may mắn được hoạt động trong thị trường toàn cầu. Và thị phần của chúng tôi còn rất nhỏ so với miếng bánh lớn gấp 10.000 lần. Chúng tôi chỉ còn cách vượt lên chính mình".

Qua các câu chuyện bán hàng, hoạt động thực tiễn với khách hàng... của chiến tướng toàn cầu hoá, anh Hoà khẳng định FPT đã sẵn sàng để nắm bắt cơ hội mới. Và niềm tin ấy hội tụ ngay trong khả năng của người Việt và FPT: Học sinh Việt Nam giỏi Toán; giá nhân công mềm; môi trường phù hợp cho đầu tư và quy trình quốc tế.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Lần đầu ra mắt giới đầu tư TP HCM ở vị trí CEO FPT, anh Khoa cho rằng: “Chủ tịch Trương Gia Bình chia sẻ tri thức mới về chuyển đổi số ở ‘tầm cao’, COO FPT Software Trần Đăng Hoà với mảng toàn cầu hoá ‘tầm tầm’, còn tôi sẽ đưa trở lại thực tế”.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Người điều hành nhà F lền lượt trình bày về 3 trụ của FPT: nguồn lực, công nghệ và chuyển đổi số; tình hình kinh doanh của các mảng: Viễn thông, Giáo dục và bức tranh tài chính FPT 3 năm tới. “Tôi muốn nghe nhiều hơn và nhà đầu tư có thể ngắt lời khi đang trình bày để hỏi thêm”, anh nói.</p>

Lần đầu ra mắt giới đầu tư TP HCM ở vị trí CEO FPT, anh Khoa cho rằng: “Chủ tịch Trương Gia Bình chia sẻ tri thức mới về chuyển đổi số ở ‘tầm cao’, COO FPT Software Trần Đăng Hoà với mảng toàn cầu hoá ‘tầm tầm’, còn tôi sẽ đưa trở lại thực tế”.

Người điều hành nhà F lền lượt trình bày về 3 trụ của FPT: nguồn lực, công nghệ và chuyển đổi số; tình hình kinh doanh của các mảng: Viễn thông, Giáo dục và bức tranh tài chính FPT 3 năm tới. “Tôi muốn nghe nhiều hơn và nhà đầu tư có thể ngắt lời khi đang trình bày để hỏi thêm”, anh nói.

<p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Hội nghị bước vào phần được chờ đợi: Hỏi đáp của nhà đầu tư với Ban lãnh đạo FPT. <span>"Trọng tâm phát triển trong các năm tới của FPT là những mảng nào? Lý do?", câu hỏi đầu tiên được Ban tổ chức chọn. </span></p> <p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> <span>Theo anh Trương Gia Bình, t</span><span>rọng tâm trong những năm tới của FPT là công nghệ. Hiện chúng tôi có một thị trường gần như không giới hạn trên thế giới, một nhu cầu vô cùng to lớn. Vấn đề là FPT có vượt lên chính mình để đáp ứng thị trường đó thế nào để có tốc độ tăng trưởng cao nhất. Về nguyên tắc, việc đáp ứng nhu cầu đó lại phụ thuộc giáo dục nên công nghệ và giáo dục phải đi kèm nhau. Nếu phát triển tốt và sáng tạo, FPT sẽ đạt tốc độ tăng trưởng cao và bền vững.</span></p>

Hội nghị bước vào phần được chờ đợi: Hỏi đáp của nhà đầu tư với Ban lãnh đạo FPT. "Trọng tâm phát triển trong các năm tới của FPT là những mảng nào? Lý do?", câu hỏi đầu tiên được Ban tổ chức chọn. 

Theo anh Trương Gia Bình, trọng tâm trong những năm tới của FPT là công nghệ. Hiện chúng tôi có một thị trường gần như không giới hạn trên thế giới, một nhu cầu vô cùng to lớn. Vấn đề là FPT có vượt lên chính mình để đáp ứng thị trường đó thế nào để có tốc độ tăng trưởng cao nhất. Về nguyên tắc, việc đáp ứng nhu cầu đó lại phụ thuộc giáo dục nên công nghệ và giáo dục phải đi kèm nhau. Nếu phát triển tốt và sáng tạo, FPT sẽ đạt tốc độ tăng trưởng cao và bền vững.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Lê Xuân Trung (quận 2) bày tỏ sự tin tưởng vào FPT khi luôn giới thiệu cổ phiếu nhà F cho những nhà đầu tư khác. Theo anh, thị giá chưa phản ánh đúng thực tế FPT mà đáng lẽ ít nhất phải gấp đôi. Anh thích nhất FPT ở việc “dùng chất xám người Việt và đem USD về cho đất nước” và tỏ ra ấn tượng với việc mua Intellinet của Mỹ, cũng như mục tiêu doanh thu 1 tỷ đô trong vòng 2 năm nữa, tăng trưởng 40%-45%".</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh đặt câu hỏi việc FPT đã làm gì để các nhà đầu tư tin rằng mình thuần công nghệ; ngoài giáo dục còn “key success factor” (yếu tố chủ chốt tạo thành công) nào nữa; tỷ suất sinh lời.</p>

Anh Lê Xuân Trung (quận 2) bày tỏ sự tin tưởng vào FPT khi luôn giới thiệu cổ phiếu nhà F cho những nhà đầu tư khác. Theo anh, thị giá chưa phản ánh đúng thực tế FPT mà đáng lẽ ít nhất phải gấp đôi. Anh thích nhất FPT ở việc “dùng chất xám người Việt và đem USD về cho đất nước” và tỏ ra ấn tượng với việc mua Intellinet của Mỹ, cũng như mục tiêu doanh thu 1 tỷ đô trong vòng 2 năm nữa, tăng trưởng 40%-45%".

Anh đặt câu hỏi việc FPT đã làm gì để các nhà đầu tư tin rằng mình thuần công nghệ; ngoài giáo dục còn “key success factor” (yếu tố chủ chốt tạo thành công) nào nữa; tỷ suất sinh lời.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> “Lãnh đạo cao nhất của Airbus nói với tôi rằng, mọi công nghệ mà Airbus quan tâm FPT đều có”, anh Bình dẫn câu chuyện. Theo anh, mỗi thị trường đều có những cơ hội riêng, và chúng tôi thấm nhuần rằng để tồn tại bền vững quan trọng nhất là tôn trọng văn hóa bản địa. Chúng tôi có lợi thế về am hiểu văn hoá Nhật, Mỹ, Đức, Pháp… để tiếp cận thị trường.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> “Ngay với kỳ lân Grab của châu Á, gần như FPT có bao nhiêu chuyên gia AI, đối tác luôn sẵn sàng dùng hết. FPT đã lên đến đỉnh mà các đối tác hàng đầu thế giới có thể cần đến”.</p>

“Lãnh đạo cao nhất của Airbus nói với tôi rằng, mọi công nghệ mà Airbus quan tâm FPT đều có”, anh Bình dẫn câu chuyện. Theo anh, mỗi thị trường đều có những cơ hội riêng, và chúng tôi thấm nhuần rằng để tồn tại bền vững quan trọng nhất là tôn trọng văn hóa bản địa. Chúng tôi có lợi thế về am hiểu văn hoá Nhật, Mỹ, Đức, Pháp… để tiếp cận thị trường.

“Ngay với kỳ lân Grab của châu Á, gần như FPT có bao nhiêu chuyên gia AI, đối tác luôn sẵn sàng dùng hết. FPT đã lên đến đỉnh mà các đối tác hàng đầu thế giới có thể cần đến”.

<div style="text-align:justify;"> <span>Bổ sung câu hỏi của nhà đầu tư Xuân Trung, COO FPT Software Trần Đăng Hoà nhấn mạnh, n</span><span style="color:rgb(0,0,0);">ăm nay FPT Software sẽ cán mốc doanh số khoảng 500 triệu USD nên vài năm nữa doanh thu gấp đôi (mốc 1 tỷ USD thuần công nghệ) là khả thi.</span></div>

Bổ sung câu hỏi của nhà đầu tư Xuân Trung, COO FPT Software Trần Đăng Hoà nhấn mạnh, năm nay FPT Software sẽ cán mốc doanh số khoảng 500 triệu USD nên vài năm nữa doanh thu gấp đôi (mốc 1 tỷ USD thuần công nghệ) là khả thi.

<p class="Normal"> Dù là chiều muộn thứ sáu nhưng phần hỏi đáp luôn có nhiều cánh tay giơ lên đăng ký đặt câu hỏi. Nhà đầu tư ấn tượng với chia sẻ đầy năng lượng của lãnh đạo FPT.</p> <p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> <span>Một nhà đầu tư có quê Bình Định quan tâm Campus FPT bao gồm Giáo dục và Phần mềm, ở Quy Nhơn dự kiến hoàn thành thời gian nào, EPS và </span><span>1 tỷ USD cho năm 2020 có tham vọng quá không?</span></p> <p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> <span>Đại diển FPT nhấn mạnh tiềm năng nhân lực về khoa học công nghệ của Quy Nhơn. "Chúng tôi vừa được giao 38 héc-ta để và FPT đã bắt đầu quy hoạch trường để phát triển. FPT có giấc mơ lớn ở Quy Nhơn vì vùng đất này có ý chí, có tâm huyết của lãnh đạo địa phương, nhiều học sinh giỏi toán. FPT đang bàn bạc với lãnh đạo thành phố một kế hoạch phát triển AI nghiêm túc, hy vọng ‘kéo hết người Quy Nhơn về Quy Nhơn ở”.</span></p>

Dù là chiều muộn thứ sáu nhưng phần hỏi đáp luôn có nhiều cánh tay giơ lên đăng ký đặt câu hỏi. Nhà đầu tư ấn tượng với chia sẻ đầy năng lượng của lãnh đạo FPT.

Một nhà đầu tư có quê Bình Định quan tâm Campus FPT bao gồm Giáo dục và Phần mềm, ở Quy Nhơn dự kiến hoàn thành thời gian nào, EPS và 1 tỷ USD cho năm 2020 có tham vọng quá không?

Đại diển FPT nhấn mạnh tiềm năng nhân lực về khoa học công nghệ của Quy Nhơn. "Chúng tôi vừa được giao 38 héc-ta để và FPT đã bắt đầu quy hoạch trường để phát triển. FPT có giấc mơ lớn ở Quy Nhơn vì vùng đất này có ý chí, có tâm huyết của lãnh đạo địa phương, nhiều học sinh giỏi toán. FPT đang bàn bạc với lãnh đạo thành phố một kế hoạch phát triển AI nghiêm túc, hy vọng ‘kéo hết người Quy Nhơn về Quy Nhơn ở”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Còn theo PTGĐ FPT Nguyễn Thế Phương, s<span>ố liệu doanh thu 2018 mảng công nghệ là hơn 500 triệu USD, mục tiêu 1 tỷ USD trong 3 năm tới tương đương tốc độ tăng trưởng chỉ khoảng 20%, trong khi quy mô thị trường rất lớn. Ban lãnh đạo vẫn muốn trình bày với các nhà đầu tư một phương án tương đối khả thi nên thực ra con số 1 tỷ USD dù nhiều lãnh đạo nhà F cho rằng đây là một mục tiêu khiêm tốn. Về EPS, năm 2018 con số là 3.900 đồng và trong vòng 3 năm tới, FPT đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân 22%/năm.</span></p>

Còn theo PTGĐ FPT Nguyễn Thế Phương, số liệu doanh thu 2018 mảng công nghệ là hơn 500 triệu USD, mục tiêu 1 tỷ USD trong 3 năm tới tương đương tốc độ tăng trưởng chỉ khoảng 20%, trong khi quy mô thị trường rất lớn. Ban lãnh đạo vẫn muốn trình bày với các nhà đầu tư một phương án tương đối khả thi nên thực ra con số 1 tỷ USD dù nhiều lãnh đạo nhà F cho rằng đây là một mục tiêu khiêm tốn. Về EPS, năm 2018 con số là 3.900 đồng và trong vòng 3 năm tới, FPT đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân 22%/năm.

<p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Phản hồi câu hỏi về nhân sự, anh Khoa cho hay, trong suốt 30 năm qua, nhân sự luôn là câu chuyện luôn 'nóng'. Hằng năm Tập đoàn và công ty thành viên đều cập nhật chính sách mới, công thức mới, hay tạo thách thức để giữ được nhân tài. "Câu chuyện trả lương cao hay thấp chưa chắc quan trọng bằng việc có những bài toán lớn, đặc biệt với những người chuyên sâu công nghệ. Đồng đội, công việc, bài toán lớn là những giá trị cốt lõi của FPT, lấy con người làm gốc"</p> <p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Với câu hỏi tại sao các công ty cần FPT tư vấn về Chuyển đổi số, người điều hành FPT nhấn mạnh, con người thường không biết mình đau chỗ nào mà cần người khách quan hơn. Một trong những dịch vụ quan trọng của chuyển đổi số là giải quyết các pain-points - nỗi đau của tổ chức. FPT có thể vào và thấu hiểu, chia sẻ, nói chuyện, chẳng hạn giúp chuẩn hóa cách quản lý, giải quyết các bài toán quy trình… Tuy nhiên anh nhấn mạnh “cần 2 bàn tay mới vỗ thành tiếng”, tức cả FPT và khách hàng phải làm cùng nhau.</p>

Phản hồi câu hỏi về nhân sự, anh Khoa cho hay, trong suốt 30 năm qua, nhân sự luôn là câu chuyện luôn 'nóng'. Hằng năm Tập đoàn và công ty thành viên đều cập nhật chính sách mới, công thức mới, hay tạo thách thức để giữ được nhân tài. "Câu chuyện trả lương cao hay thấp chưa chắc quan trọng bằng việc có những bài toán lớn, đặc biệt với những người chuyên sâu công nghệ. Đồng đội, công việc, bài toán lớn là những giá trị cốt lõi của FPT, lấy con người làm gốc"

Với câu hỏi tại sao các công ty cần FPT tư vấn về Chuyển đổi số, người điều hành FPT nhấn mạnh, con người thường không biết mình đau chỗ nào mà cần người khách quan hơn. Một trong những dịch vụ quan trọng của chuyển đổi số là giải quyết các pain-points - nỗi đau của tổ chức. FPT có thể vào và thấu hiểu, chia sẻ, nói chuyện, chẳng hạn giúp chuẩn hóa cách quản lý, giải quyết các bài toán quy trình… Tuy nhiên anh nhấn mạnh “cần 2 bàn tay mới vỗ thành tiếng”, tức cả FPT và khách hàng phải làm cùng nhau.

<p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Sau đó, CEO FPT Nguyễn Văn Khoa và Giám đốc Truyền thông và Thương hiệu - chị Bùi Nguyễn Phương Châu trả lời câu hỏi của nhà đầu tư<span> về việc tranh chấp bản quyền; </span><span>giá cước Internet và quy hoạch băng thông.</span></p>

Sau đó, CEO FPT Nguyễn Văn Khoa và Giám đốc Truyền thông và Thương hiệu - chị Bùi Nguyễn Phương Châu trả lời câu hỏi của nhà đầu tư về việc tranh chấp bản quyền; giá cước Internet và quy hoạch băng thông.

<p> Sau hội thảo, <span style="color:rgb(0,0,0);text-align:justify;">Chủ tịch Trương Gia Bình, CEO Nguyễn Văn Khoa, PTGĐ Nguyễn Thế Phương, COO FPT Software Trần Đăng Hoà lần lượt bị vây bởi nhà đầu tư muốn tìm hiểu thêm. Hăng say chia sẻ, thậm chí anh Hoà còn bị trễ giờ ra sân bay về Hà Nội.</span></p> <p> <span style="color:rgb(0,0,0);text-align:justify;">Nhà đầu tư Trịnh Hoàng Tuấn đánh giá cách làm mới của FPT khiến thông tin được giải đáp đầy đủ, kịp thời và đặc biệt hé mở cơ hội trong mảng chuyển đổi số. “Tôi thích những lãnh đạo mới trình bày trong sự kiện hôm nay như anh Khoa, anh Hoà bên cạnh lãnh đạo kỳ cựu và quen thuộc như anh Bình, anh Phương”.</span></p>

Sau hội thảo, Chủ tịch Trương Gia Bình, CEO Nguyễn Văn Khoa, PTGĐ Nguyễn Thế Phương, COO FPT Software Trần Đăng Hoà lần lượt bị vây bởi nhà đầu tư muốn tìm hiểu thêm. Hăng say chia sẻ, thậm chí anh Hoà còn bị trễ giờ ra sân bay về Hà Nội.

Nhà đầu tư Trịnh Hoàng Tuấn đánh giá cách làm mới của FPT khiến thông tin được giải đáp đầy đủ, kịp thời và đặc biệt hé mở cơ hội trong mảng chuyển đổi số. “Tôi thích những lãnh đạo mới trình bày trong sự kiện hôm nay như anh Khoa, anh Hoà bên cạnh lãnh đạo kỳ cựu và quen thuộc như anh Bình, anh Phương”.

Hà An

Ý kiến

()