Nữ nhân viên ‘đãi’ OKR thành ‘vàng’

Thứ sáu, 8/10/2021 | 09:13 GMT+7

Là người chỉn chu, cầu toàn và luôn tuân thủ mọi deadline, Trần Minh Nguyệt (FPT Digital) đã xuất sắc hoàn thành OKR thách thức trong dự án Worldbank và Lập quy hoạch tỉnh Bình Định, đưa về Sao chiến công hạng Nhất FPT cho công ty.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cả 2 dự án Trần Minh Nguyệt phụ trách trong quý II/2021 đều là OKR mang tính chiến lược. Do vậy, chị Nguyệt vận hành hết khả năng, tìm tòi các mối quan hệ cùng thiết lập teamwork chặt chẽ để hái "trái ngọt" về công ty. Đặc biệt, dự án Quy hoạch tỉnh Bình Định được Chủ tịch FPT Trương Gia Bình đánh giá cao. Anh Bình cho biết, anh có dự cảm đây sẽ là dự án nâng tầm FPT. “Chúng ta phải nhìn nhận câu chuyện ở tầm vĩ mô hơn, sứ mệnh của FPT là đóng góp, phụng sự quốc gia. Chúng ta sẽ tham gia tập hợp lực lượng doanh nghiệp, tích hợp sức mạnh ngoại giao, nông nghiệp, công thương để phát triển đất nước”.</p>

Cả 2 dự án Trần Minh Nguyệt phụ trách trong quý II/2021 đều là OKR mang tính chiến lược. Do vậy, chị Nguyệt vận hành hết khả năng, tìm tòi các mối quan hệ cùng thiết lập teamwork chặt chẽ để hái "trái ngọt" về công ty. Đặc biệt, dự án Quy hoạch tỉnh Bình Định được Chủ tịch FPT Trương Gia Bình đánh giá cao. Anh Bình cho biết, anh có dự cảm đây sẽ là dự án nâng tầm FPT. “Chúng ta phải nhìn nhận câu chuyện ở tầm vĩ mô hơn, sứ mệnh của FPT là đóng góp, phụng sự quốc gia. Chúng ta sẽ tham gia tập hợp lực lượng doanh nghiệp, tích hợp sức mạnh ngoại giao, nông nghiệp, công thương để phát triển đất nước”.

Hà Trần

Ý kiến

()