Chúng ta

Hoàn thành mục tiêu leng keng mừng sinh nhật, 9 ngành dọc FPT được khen thưởng

Thứ ba, 19/9/2023 | 13:10 GMT+7

Sáng nay (19/9), 9 ngành dọc hoàn thành mục tiêu thi đua chào mừng sinh nhật FPT 35 năm được Tổng giám đốc FPT khen thưởng.

<p class="Normal"> Chào mừng đại lễ sinh nhật, ngành dọc FPT phát động chương trình thi đua thể hiện nỗ lực, sáng tạo chào mừng kỷ niệm sinh nhật Tập đoàn 35 năm, với mục tiêu leng keng, thể hiện tinh thần làm chung toàn ngành.<br /><br /> Chương trình bắt đầu từ tháng 2 và kết thúc vào 31/8. 9 ngành dọc hoàn thành/vượt mục tiêu đặt ra, gồm: Tài chính - Kế toán &lpar;FAF&rpar;, Nhân sự &lpar;FHR&rpar;, Công nghệ &lpar;FTI&rpar;, Công nghệ Thông tin &lpar;FIM&rpar;, Marketing và Truyền thông &lpar;FMC&rpar;, Đảm bảo Chất lượng &lpar;FQA&rpar;, Chuyển đổi số nội bộ &lpar;DXO&rpar;, Pháp chế &lpar;FIC&rpar;, Mua sắm &lpar;FPD&rpar;. Các ngành dọc đạt mục tiêu đăng ký nhận thưởng 35 triệu đồng/ngành dọc.<br /><br /> Ảnh ngành dọc Tài chính - Kế toán &lpar;FAF&rpar; có chương trình “Đã tốt vẫn có thể tốt hơn” - thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch các chương trình bCOTs đã đặt ra. Kết quả đạt được: cải tiến quy trình bằng tin học hóa, tự động hóa với 30 nhiệm vụ hoàn thành bình quân 86,27%; 14 dự án chuyển đổi số; 11 chứng chỉ IFRS, ACCA, CPA, CFA.</p>

Chào mừng đại lễ sinh nhật, ngành dọc FPT phát động chương trình thi đua thể hiện nỗ lực, sáng tạo chào mừng kỷ niệm sinh nhật Tập đoàn 35 năm, với mục tiêu leng keng, thể hiện tinh thần làm chung toàn ngành.

Chương trình bắt đầu từ tháng 2 và kết thúc vào 31/8. 9 ngành dọc hoàn thành/vượt mục tiêu đặt ra, gồm: Tài chính - Kế toán (FAF), Nhân sự (FHR), Công nghệ (FTI), Công nghệ Thông tin (FIM), Marketing và Truyền thông (FMC), Đảm bảo Chất lượng (FQA), Chuyển đổi số nội bộ (DXO), Pháp chế (FIC), Mua sắm (FPD). Các ngành dọc đạt mục tiêu đăng ký nhận thưởng 35 triệu đồng/ngành dọc.

Ảnh ngành dọc Tài chính - Kế toán (FAF) có chương trình “Đã tốt vẫn có thể tốt hơn” - thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch các chương trình bCOTs đã đặt ra. Kết quả đạt được: cải tiến quy trình bằng tin học hóa, tự động hóa với 30 nhiệm vụ hoàn thành bình quân 86,27%; 14 dự án chuyển đổi số; 11 chứng chỉ IFRS, ACCA, CPA, CFA.

<p class="Normal"> Ngành dọc Nhân sự &lpar;FHR&rpar; tham gia với chương trình “Xây dựng Tập đoàn FPT ‘1 triệu nhân viên xuất sắc’ hướng tới mục tiêu Tập đoàn có 1 triệu nhân viên và mỗi CBNV là một người xuất sắc”. Mục tiêu ngành Nhân sự đề ra: tỷ lệ turnover rate &lpar;TOR&rpar; giảm 15% so với cùng kỳ 2022, số giờ học trung bình tăng 13% so với cùng kỳ 2022. Kết quả đạt được: TOR giảm 19%, số giờ học trung bình tăng 29%.</p>

Ngành dọc Nhân sự (FHR) tham gia với chương trình “Xây dựng Tập đoàn FPT ‘1 triệu nhân viên xuất sắc’ hướng tới mục tiêu Tập đoàn có 1 triệu nhân viên và mỗi CBNV là một người xuất sắc”. Mục tiêu ngành Nhân sự đề ra: tỷ lệ turnover rate (TOR) giảm 15% so với cùng kỳ 2022, số giờ học trung bình tăng 13% so với cùng kỳ 2022. Kết quả đạt được: TOR giảm 19%, số giờ học trung bình tăng 29%.

<p class="Normal"> Ngành dọc Công nghệ &lpar;FTI&rpar; thi đua với chương trình “Thúc đẩy văn hóa làm sản phẩm trong toàn FPT”, mục tiêu ra mắt 13 sản phẩm mới trước 13/9. Kết quả, toàn ngành đạt 31 sản phẩm mới ra mắt hoặc có tính năng mới trong năm 2023. Để đạt thành tích này, trưởng ngành đã họp định kỳ hằng tuần với Giám đốc Công nghệ các CTTV, cập nhật báo cáo, từ đó chỉ đạo tiến độ cũng như về mặt công nghệ, kinh doanh.</p>

Ngành dọc Công nghệ (FTI) thi đua với chương trình “Thúc đẩy văn hóa làm sản phẩm trong toàn FPT”, mục tiêu ra mắt 13 sản phẩm mới trước 13/9. Kết quả, toàn ngành đạt 31 sản phẩm mới ra mắt hoặc có tính năng mới trong năm 2023. Để đạt thành tích này, trưởng ngành đã họp định kỳ hằng tuần với Giám đốc Công nghệ các CTTV, cập nhật báo cáo, từ đó chỉ đạo tiến độ cũng như về mặt công nghệ, kinh doanh.

<p class="Normal"> Ngành dọc Công nghệ Thông tin &lpar;FIM&rpar; tham gia với chương trình thi đua “Nâng cao số lượng tác vụ tự động hóa trong các quy trình nghiệp vụ và chuyển đổi ứng dụng xác thực SSO về tên miền FPT.COM” - với mục tiêu tăng số lượng tác vụ tự động hóa trong các quy trình nghiệp vụ tại FPT HO và CTTV lên 10% so với năm 2022, 200 ứng dụng được chuyển đổi &lpar;bao gồm 21 ứng dụng dùng chung&rpar; cho toàn Tập đoàn trước ngày 31/8/2023.</p>

Ngành dọc Công nghệ Thông tin (FIM) tham gia với chương trình thi đua “Nâng cao số lượng tác vụ tự động hóa trong các quy trình nghiệp vụ và chuyển đổi ứng dụng xác thực SSO về tên miền FPT.COM” - với mục tiêu tăng số lượng tác vụ tự động hóa trong các quy trình nghiệp vụ tại FPT HO và CTTV lên 10% so với năm 2022, 200 ứng dụng được chuyển đổi (bao gồm 21 ứng dụng dùng chung) cho toàn Tập đoàn trước ngày 31/8/2023.

<p class="Normal"> Ngành dọc Marketing và Truyền thông &lpar;FMC&rpar; sử dụng chương trình “Lan tỏa thông điệp hạnh phúc của FPT qua các chiến dịch truyền thông với chủ đề hạnh phúc”, mục tiêu FMC đặt ra 135.000 lượt chia sẻ hạnh phúc chào mừng sinh nhật FPT 35 năm. Kết quả đạt 136.708 thông điệp hạnh phúc đã được chia sẻ trên các nền tảng.</p>

Ngành dọc Marketing và Truyền thông (FMC) sử dụng chương trình “Lan tỏa thông điệp hạnh phúc của FPT qua các chiến dịch truyền thông với chủ đề hạnh phúc”, mục tiêu FMC đặt ra 135.000 lượt chia sẻ hạnh phúc chào mừng sinh nhật FPT 35 năm. Kết quả đạt 136.708 thông điệp hạnh phúc đã được chia sẻ trên các nền tảng.

<p> <span id="docs-internal-guid-14a3e8be-7fff-b35a-6985-d6f04f5fef3c"><span style="background-color:transparent;vertical-align:baseline;">Ngành dọc Đảm bảo Chất lượng &lpar;FQA&rpar; thi đua qua chương trình “Nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng đội ngũ nhân sự ngành dọc chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế”, mục tiêu đề ra là đạt 135 chứng chỉ quốc tế bao gồm chứng chỉ chất lượng cho công ty và chứng chỉ các nhân phục vụ công việc. Nhờ sự đầu tư nghiêm túc cho các khóa học cũng như theo dõi sát sao qua các buổi họp ngành dọc, toàn ngành đạt 274 chứng chỉ, trong đó có một số chứng chỉ quan trọng như PMP, Lead Auditor, PCI DSS…</span></span></p>

Ngành dọc Đảm bảo Chất lượng (FQA) thi đua qua chương trình “Nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng đội ngũ nhân sự ngành dọc chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế”, mục tiêu đề ra là đạt 135 chứng chỉ quốc tế bao gồm chứng chỉ chất lượng cho công ty và chứng chỉ các nhân phục vụ công việc. Nhờ sự đầu tư nghiêm túc cho các khóa học cũng như theo dõi sát sao qua các buổi họp ngành dọc, toàn ngành đạt 274 chứng chỉ, trong đó có một số chứng chỉ quan trọng như PMP, Lead Auditor, PCI DSS…

<p> <span id="docs-internal-guid-832fcdf6-7fff-d203-b87e-c8078ce1aac7"><span style="background-color:transparent;vertical-align:baseline;">Với chương trình “Chuyển đổi số nội bộ kiến tạo hạnh phúc cho nhân viên FPT”, ngành dọc Chuyển đổi số &lpar;DXO&rpar; đạt mục tiêu tăng độ hài lòng của nhân viên FPT với công việc, môi trường làm việc bằng các chương trình chuyển đổi số nội bộ. Kết quả, 13 chương trình chuyển đổi số đã được triển khai, hướng tới nâng cao trải nghiệm nhân viên và cải thiện độ hài lòng của nhân viên với công việc, môi trường làm việc.</span></span></p>

Với chương trình “Chuyển đổi số nội bộ kiến tạo hạnh phúc cho nhân viên FPT”, ngành dọc Chuyển đổi số (DXO) đạt mục tiêu tăng độ hài lòng của nhân viên FPT với công việc, môi trường làm việc bằng các chương trình chuyển đổi số nội bộ. Kết quả, 13 chương trình chuyển đổi số đã được triển khai, hướng tới nâng cao trải nghiệm nhân viên và cải thiện độ hài lòng của nhân viên với công việc, môi trường làm việc.

<p> <span id="docs-internal-guid-155eb3fb-7fff-effa-eeaa-36df2ce78632"><span style="background-color:transparent;vertical-align:baseline;">“Ngành dọc Pháp chế chung tay xây dựng kho tri thức pháp lý”, toàn ngành dọc Pháp chế thi đua rà soát, đúc rút hệ thống lại các trường hợp điển hình &lpar;case study&rpar; và bài học kinh nghiệp pháp lý tại từng đơn vị thành viên để cùng nhau xây dựng “Kho tri thức” dùng chung. Kết quả, 36 case study đã được đưa lên “Kho tri thức”. </span></span></p>

“Ngành dọc Pháp chế chung tay xây dựng kho tri thức pháp lý”, toàn ngành dọc Pháp chế thi đua rà soát, đúc rút hệ thống lại các trường hợp điển hình (case study) và bài học kinh nghiệp pháp lý tại từng đơn vị thành viên để cùng nhau xây dựng “Kho tri thức” dùng chung. Kết quả, 36 case study đã được đưa lên “Kho tri thức”.

<p> <span id="docs-internal-guid-706de1ab-7fff-1b23-9c49-fd19d2475e84"><span style="background-color:transparent;vertical-align:baseline;">Ngành dọc cuối cùng nhận khen thưởng là Mua sắm &lpar;FPD&rpar;. FPD đăng ký 25 sáng kiến cải tiến mới có khả năng áp dụng trong công việc mua sắm tại FPT HO và các CTTV. Kết quả, FPD thu được 50 sáng kiến, ý tưởng cái tiến mới toàn ngành dọc. Trong đó, 4 ý tưởng được vào vòng chung kết, 18 ý tưởng khác được đánh giá cao, nghiên cứu tính khả thi và phê duyệt thử nghiệm.</span><br /><br /><span style="background-color:transparent;vertical-align:baseline;">Chia sẻ tại lễ khen thưởng, CEO FPT Nguyễn Văn Khoa cảm ơn các ngành dọc đã nỗ lực cho sự kiện chung. Anh cũng đồng thời nhắc nhở các ngành cần đầu tư thời gian đầy đủ vào chương trình, tránh đăng ký một cách hình thức; các “tư lệnh ngành” khi lập và phê duyệt kế hoạch cần rành mạch, chi tiết… “Cần các tư lệnh khó tính hơn, chi tiết hơn, kỹ hơn, có trách nhiệm với những sản phẩm chúng ta làm ra. Khi làm một chương trình gì, hãy đặt trái tim mình vào đó”, Tổng giám đốc Nguyễn Văn Khoa nhắn gửi.</span></span></p>

Ngành dọc cuối cùng nhận khen thưởng là Mua sắm (FPD). FPD đăng ký 25 sáng kiến cải tiến mới có khả năng áp dụng trong công việc mua sắm tại FPT HO và các CTTV. Kết quả, FPD thu được 50 sáng kiến, ý tưởng cái tiến mới toàn ngành dọc. Trong đó, 4 ý tưởng được vào vòng chung kết, 18 ý tưởng khác được đánh giá cao, nghiên cứu tính khả thi và phê duyệt thử nghiệm.

Chia sẻ tại lễ khen thưởng, CEO FPT Nguyễn Văn Khoa cảm ơn các ngành dọc đã nỗ lực cho sự kiện chung. Anh cũng đồng thời nhắc nhở các ngành cần đầu tư thời gian đầy đủ vào chương trình, tránh đăng ký một cách hình thức; các “tư lệnh ngành” khi lập và phê duyệt kế hoạch cần rành mạch, chi tiết… “Cần các tư lệnh khó tính hơn, chi tiết hơn, kỹ hơn, có trách nhiệm với những sản phẩm chúng ta làm ra. Khi làm một chương trình gì, hãy đặt trái tim mình vào đó”, Tổng giám đốc Nguyễn Văn Khoa nhắn gửi.

Trần Huấn

Ý kiến

()