Hơn 100 triệu đồng tiền thưởng cho khóa đào tạo nội bộ 2018

Thứ sáu, 29/12/2017 | 18:44 GMT+7

Từ ngày 1/1/2018, chương trình đào tạo nội bộ năm 2018 do Trường Đào tạo Cán bộ FPT (FCU) phối hợp với Ban Nhân sự Tập đoàn (FHR) tổ chức sẽ chính thức được triển khai. Phần thưởng cho các cá nhân, đơn vị tham gia sớm và nhiều nhất lên tới hơn 100 triệu đồng.

Theo quy định đào tạo nội bộ được TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc phê duyệt và ban hành, tất cả CBNV FPT ký hợp đồng chính thức, được xếp cấp 2.4 trở lên trước ngày 1/9/2018 đều phải tham gia khóa đào tạo nội bộ năm 2018. Khóa học bao gồm 3 phần chính cần phải hoàn thành: một khóa học online trên MOOC - Massive Open Online Course (tạm dịch: Cổng giáo dục trực tuyến mở đại trà); một khóa học ngoại ngữ online và một khóa học khác với 20h học/năm do công ty thành viên yêu cầu và được FCU phê duyệt trong kế hoạch 2018.

Để khuyến khích các CBNV tích cực tham và hoàn thành sớm khóa học, tập đoàn đã đưa ra các mức khen thưởng dành cho cá nhân và tập thể với tổng giá trị là hơn 100 triệu đồng. 100 CBNV hoàn thành khóa học online và khóa học ngoại ngữ sớm nhất (học ngoại ngữ đạt cấp độ intermediate trở lên hoặc duolingo từ 3.000 điểm trở lên) được thưởng mỗi người 300.000 đồng. 40 CBNV hoàn thành nhiều khóa học online nhất xét theo từng quý, mỗi người sẽ nhận 1 triệu đồng tiền thưởng.

Ba đơn vị có tỷ lệ hoàn thành cao nhất trong từng quý, mỗi đơn vị sẽ nhận được 2 triệu đồng. Ba đơn vị có tỷ lệ hoàn thành cao nhất trong năm lần lượt từ cao đếp thấp sẽ nhận được 10 triệu đồng, 6 triệu đồng và 4 triệu đồng.

2610fox1k1-JPG-2182-1477535923-5591-1514

Khóa học tập được tính từ ngày 1/1 đến hết 30/11. Tập đoàn sẽ căn cứ vào việc hoàn thành khóa học của CBNV ở hai thời điểm 31/8 và 30/11 để chi trả lương tháng 13. Với hai mốc để tính trả thưởng tháng 13 là ngày 31/8 và 30/11, các cán bộ không hoàn thành học tập tại mốc nào thì chưa nhận được thưởng tháng 13 tại mốc đó. Thưởng tháng thứ 13 được tập đoàn trả cho CBNV vào hai dịp: sinh nhật Công ty 13/9 và Tết Nguyên đán.

Như vậy, nếu CBNV không hoàn thành khóa học trước ngày 31/8 sẽ chưa được nhận lương tháng 13 đợt 1. Còn nếu hoàn thành yêu cầu học tập trong giai đoạn từ 1/9 đến trước ngày 30/11, nhân viên sẽ được nhận đầy đủ lương tháng 13 vào kỳ chi trả cuối năm. Trường hợp không hoàn thành trước ngày 1/12, CBNV sẽ chỉ nhận tối đa 2/3 lương tháng 13.

So với khóa đào tạo nội bộ năm 2017, khóa học năm 2018 sẽ có thêm một số điểm mới như: Bổ sung 3 trang online là Microsoft Virtual Academy, DataCamp, FUNiX; Bổ sung Quy đổi làm tài liệu đào tạo cho một giờ dạy hoặc làm đề thi cho một giờ thi hoặc một giờ chấm thi cho chương trình iKhien được quy đổi tương đương một giờ học; Khuyến khích một số cán bộ cấp 3, 4 có năng lực giảng dạy chuyên môn tham gia giảng dạy như cán bộ cấp 5 trở lên trong các chương trình đào tạo nội bộ của FPT. FCU phê duyệt danh sách cán bộ cấp 3,4 có thể giảng dạy. Số giờ dạy của các cán bộ này được tính như cán bộ cấp 5.

Bên cạnh đó, FCU vẫn áp dụng quy định về quy đổi giờ học như mọi năm đối với cán bộ cấp 5. Mỗi giờ dạy/seminar của cán bộ cấp 5 bằng 3 giờ học. Mỗi giờ sinh hoạt sư phụ đệ tử được quy đổi tương đương bằng 1 giờ học. Tổng số giờ học sau khi quy đổi phải đạt tối thiểu 20 giờ học/năm.

Năm 2015, TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc đã ký quyết định ban hành Quy định Đào tạo nội bộ cho tập đoàn và các công ty thành viên. Theo đó, CBNV từ level 3 trở lên phải hoàn thành một trong các khóa học Coursera, Duolingo hoặc khóa học chuyên môn của đơn vị.

Theo số liệu tổng hợp từ FCU, năm 2017 đã có 8982 CBNV từ cấp 2.4 trở lên tham gia khóa học đào tạo nội bộ trên tổng số 9044 người, tương đương 99,31%. Trong đó, 5 đơn vị đạt tỷ lệ tham gia 100% là FPT Telecom, FPT HO, FPT Trading, FPT Online và FPT Retail.

Diệu Anh

Ý kiến

()