Chúng ta

Lại Hồng Anh - Top 13 FPT Under 35 2022- Hạng mục Kinh doanh

Thứ năm, 7/7/2022 | 16:19 GMT+7

Hồng Anh tự hào đã xây được một tập thể tuyệt vời. Mỗi thành viên đều là chuyên gia trong mảng công việc của họ. Ở FPT quá lâu, thấm nhuần văn hóa tập đoàn, Hồng Anh cũng truyền được văn hóa ấy đến với Swinburne nói chung và Ban tuyển sinh nói riêng.

Ý kiến

()