Chúng ta

Đường đến iKhiến

Thứ hai, 21/6/2021 | 14:07 GMT+7

Sáng kiến FPT 2021 đang ngày càng sôi động với gần 700 hồ sơ gửi về. Vậy làm thế nào để trở thành một phần của chương trình sáng tạo "hot" nhất Tập đoàn? Các hồ sơ sáng kiến sẽ đi theo con đường nào?

Ý kiến

()