Chúng ta

Hệ thống dịch Nhật - Việt hiện đại không kém Google

Chủ nhật, 6/1/2019 | 12:39 GMT+7

Akaminds Machine Translation là hệ thống dịch thông minh sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên nền công nghệ Neural Network. iKhiến có các chức năng: Dịch câu, dịch tài liệu, quản lý người dùng và dự án.

Trước thực trạng các dự án lớn của thị trường Nhật Bản có khối lượng tài liệu cần dịch nhiều trong khi nguồn lực comtor của FPT Software lại có hạn, anh Trần Văn Hùng (FPT Software) cùng cộng sự đã xây dựng hệ thống dịch thông minh Akaminds Machine Translation. 

Sáng tạo giúp tự động dịch tài liệu liên quan đến IT hỗ trợ cho comtor và đội dự án. Akaminds Machine Translation sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) với các chức năng: Dịch câu, dịch tài liệu, quản lý người dùng và quản lý dự án.

Hệ thống hỗ trợ dịch câu Nhật - Việt tương tự như Googe translate. Thông qua giao diện chatbot của Workplace, sáng tạo hỗ trợ dịch file văn bản các định dạng: pptx, docx, xlsx, html… với dung lượng file có thể lên tới 50 MB. Ngoài ra, các dạng file Office từ 2007 trở lên dịch qua hệ thống vẫn đảm bảo giữ nguyên format nội dung.

Untitled-6246-1546683418.jpg

Akaminds Machine Translation là hệ thống dịch Nhật - Việt hiện đại. 

So với sản phẩm tương tự là Google, Akaminds Machine Translation có ưu điểm nổi trội như: đảm bảo tính bảo mật, người dùng kiểm soát được dữ liệu, không lộ thông tin cho bên thứ ba. Hiện mức độ chính xác của thông tin sau khi dùng Akaminds Machine Translation đạt 60-80% so với người dịch thuật. Trong 8 tháng sử dụng, có hơn 100 dự án đăng ký sử dụng hệ thống với số lượng người dùng là 1.510; dịch thành công 100 triệu từ.

Ngoài bản dùng cho nội bộ FPT Software, Akaminds Machine Translation đã được giới thiệu cho Vinasa, với hơn 50 tổ chức đăng ký sử dụng.

Trong tương lai, Akaminds Machine Translation sẽ xây dựng thêm các cặp ngôn ngữ Anh - Việt, Pháp - Việt, Đức - Việt và phát triển tính năng như: Dịch ảnh, dịch qua âm thanh; đồng thời xây dựng công cụ hỗ trợ dịch thuật cho cộng đồng dịch thuật trong và ngoài FPT Software.

Video giới thiệu sáng tạo iKhiến số 10 năm 2018 - Akaminds Machine Translation:

Thanh Tùng

Ý kiến

()