#F-Town 3

F-Town 3 nhà Phần mềm xanh mát

Với vốn đầu tư tới 800 tỷ đồng, F-Town 3 được xây dựng và thiết kế trên diện tích 69.000 m2 nhằm đảm bảo hội đủ các tiêu chí như ...

Video

Xem thêm