#FPT Polytechnic Đà Nẵng

Bố vợ và con rể

Hai người bạn ngồi hàn huyên tâm sự với nhau ngoài quán nhậu. Một anh hỏi: Quan hệ giữa cậu và bố vợ ra sao?

Người FPT