#Telehouse Vietnam

F9 kick-off ở Thung Nham

110 CBNV của F9, FPT Trading đã hào hứng tham gia chương trình Kick-off của đơn vị diễn ra tại khu du lịch Thung Nham, Ninh Bình, vào ngày 16/5 ...