#Tổng hội FPT

Tâm tư của người làm văn hoá

Người ta thường nói học là một chuyện, ra đời là chuyện khác hoặc nghề chọn người chứ ít người được chọn nghề. Cá nhân tôi thấy dù làm gì ...

Góc nhìn

Chuyến xe ma

Vào lúc gần 12h đêm, có một anh chàng chạc tuổi 20 đứng giữa một cánh đồng trống để đón xe buýt về thành phố.

Người FPT