#FPT Đà Nẵng

Ừ, lão là ThanhLV

Nói thật, lần đầu tôi thấy lão, nghe giới thiệu lão là Phó giám đốc chi nhánh mà tôi không nhịn được cười, trông lão còn thua mấy ông bảo ...