#chuyện chưa kể

FPT 25 năm liệt truyện

Thú thật rằng chắc chả ai như cái thằng tôi đây, cuồng FPT thì thôi rồi, nhưng cái tội là cứ phải nước tới chân mới nhảy. Sử ký ư, ...

Bài dự thi