#genZ

Bước vào zone Z nhà F

Một vài lát cắt, đôi ba câu chuyện, thủ thỉ vài kỷ niệm... Để từ ấy, ta nhìn rõ hơn, hiểu sâu hơn về thế hệ Z đầy màu sắc ...

Văn hóa