FPT thắng lớn ở cả 3 nhóm lĩnh vực tại giải Top 10 doanh nghiệp CNTT Việt Nam

Thứ bảy, 9/10/2021 | 14:57 GMT+7

Tại lễ trao giải Top 10 doanh nghiệp CNTT Việt Nam 2021 do VINASA tổ chức ngày 9/10, FPT được vinh danh 7 lần ở cả 3 nhóm lĩnh vực chính yếu gồm lĩnh vực truyền thống ngành CNTT, lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số và nhóm lĩnh vực công nghệ mới có lợi thế cạnh tranh ở hiện tại cũng như trong tương lai.

<p class="Normal"> Cụ thể, FPT và các đơn vị thành viên được Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) vinh danh Top 10 Doanh nghiệp Cung cấp nền tảng chuyển đổi số; Top 10 Doanh nghiệp Cung cấp giải pháp Chính phủ số; Top 10 Doanh nghiệp Cung cấp giải pháp thành phố thông minh; Top 10 Doanh nghiệp Cung cấp dịch vụ, giải pháp CNTT; Top 10 Doanh nghiệp Blockchain; Top 10 Doanh nghiệp Cung cấp hạ tầng số, Bảo mật, an toàn thông tin; và Top 10 Doanh nghiệp Cung cấp dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số.</p>

Cụ thể, FPT và các đơn vị thành viên được Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) vinh danh Top 10 Doanh nghiệp Cung cấp nền tảng chuyển đổi số; Top 10 Doanh nghiệp Cung cấp giải pháp Chính phủ số; Top 10 Doanh nghiệp Cung cấp giải pháp thành phố thông minh; Top 10 Doanh nghiệp Cung cấp dịch vụ, giải pháp CNTT; Top 10 Doanh nghiệp Blockchain; Top 10 Doanh nghiệp Cung cấp hạ tầng số, Bảo mật, an toàn thông tin; và Top 10 Doanh nghiệp Cung cấp dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số.

<p class="Normal"> Để hiện thực hóa tầm nhìn, sứ mệnh và tiên phong giữ vững vị thế dẫn đầu trong hành trình Chuyển đổi số quốc gia và doanh nghiệp, thời gian qua, FPT đã không ngừng nghiên cứu, phát triển hệ sinh thái giải pháp, nền tảng chuyển đổi số Made by FPT, ưu tiên mọi nguồn lực và đóng góp hiệu quả vào quá trình chuyển đổi số của Chính phủ, tổ chức, doanh nghiệp. Các giải pháp Made by FPT được xây dựng dựa trên 5 nguyên lý cơ bản và thế mạnh của FPT gồm: công nghệ mới, kinh nghiệm thực tiễn, hiểu biết sâu sắc thị trường, chất lượng tiêu chuẩn quốc tế và khát khao nâng tầm quản trị. </p> <p class="Normal"> Trong giai đoạn 2021 – 2023, FPT đặt ra mục tiêu chiến lược đứng trong Top 50 Công ty hàng đầu thế giới về cung cấp dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số toàn diện vào năm 2030. Đồng thời tập trung đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển chuyên sâu các giải pháp dựa trên công nghệ Blockchain, Lowcode, AI, Cloud, Analystic.</p> <p class="Normal"> Với vai trò là doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam, trong bối cảnh đại dịch Covid nhiều thách thức, với mong muốn cung cấp các "vũ khí" giúp các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp phòng dịch hiệu quả, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo kinh doanh liên tục và duy trì phát triển kinh tế, vượt qua những thách thức của đại dịch, FPT đã triển khai Chương trình FPT eCovax. FPT eCovax gồm các giải pháp công nghệ tổng thể giúp các tổ chức, đơn vị tăng cường kháng thể, thích ứng linh hoạt trong mọi diễn biến dịch bệnh.</p>

Để hiện thực hóa tầm nhìn, sứ mệnh và tiên phong giữ vững vị thế dẫn đầu trong hành trình Chuyển đổi số quốc gia và doanh nghiệp, thời gian qua, FPT đã không ngừng nghiên cứu, phát triển hệ sinh thái giải pháp, nền tảng chuyển đổi số Made by FPT, ưu tiên mọi nguồn lực và đóng góp hiệu quả vào quá trình chuyển đổi số của Chính phủ, tổ chức, doanh nghiệp. Các giải pháp Made by FPT được xây dựng dựa trên 5 nguyên lý cơ bản và thế mạnh của FPT gồm: công nghệ mới, kinh nghiệm thực tiễn, hiểu biết sâu sắc thị trường, chất lượng tiêu chuẩn quốc tế và khát khao nâng tầm quản trị. 

Trong giai đoạn 2021 – 2023, FPT đặt ra mục tiêu chiến lược đứng trong Top 50 Công ty hàng đầu thế giới về cung cấp dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số toàn diện vào năm 2030. Đồng thời tập trung đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển chuyên sâu các giải pháp dựa trên công nghệ Blockchain, Lowcode, AI, Cloud, Analystic.

Với vai trò là doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam, trong bối cảnh đại dịch Covid nhiều thách thức, với mong muốn cung cấp các "vũ khí" giúp các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp phòng dịch hiệu quả, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo kinh doanh liên tục và duy trì phát triển kinh tế, vượt qua những thách thức của đại dịch, FPT đã triển khai Chương trình FPT eCovax. FPT eCovax gồm các giải pháp công nghệ tổng thể giúp các tổ chức, đơn vị tăng cường kháng thể, thích ứng linh hoạt trong mọi diễn biến dịch bệnh.

<p> Công ty Viễn thông Quốc tế FPT (thuộc FPT Telecom) nhận giải TOP 10 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số.</p>

Công ty Viễn thông Quốc tế FPT (thuộc FPT Telecom) nhận giải TOP 10 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số.

<p> FPT IS)nhận giải TOP 10 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp CNTT.</p>

FPT IS)nhận giải TOP 10 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp CNTT.

<p> FPT IS nhận giải TOP 10 doanh nghiệp cung cấp giải pháp Chính phủ số.</p>

FPT IS nhận giải TOP 10 doanh nghiệp cung cấp giải pháp Chính phủ số.

<p> FPT IS nhận giải TOP 10 doanh nghiệp cung cấp giải pháp Thành phố thông minh.</p>

FPT IS nhận giải TOP 10 doanh nghiệp cung cấp giải pháp Thành phố thông minh.

<p> FPT Software nhận giải thưởng TOP 10 doanh nghiệp cung cấp Hạ tầng số, Bảo mật và An toàn thông tin.</p>

FPT Software nhận giải thưởng TOP 10 doanh nghiệp cung cấp Hạ tầng số, Bảo mật và An toàn thông tin.

<p> Nhà Phần mềm nhận thêm giải TOP 10 doanh nghiệp Blockchain.</p>

Nhà Phần mềm nhận thêm giải TOP 10 doanh nghiệp Blockchain.

<p class="Normal"> Anh Nguyễn Văn Khoa - Chủ tịch VINASA - cho biết: “Những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đặc biệt là làn sóng thứ tư khốc liệt này đã và đang gây ra rất nhiều khó khăn cho toàn xã hội và tác động nặng nề lên nền kinh tế. Tuy nhiên, cũng là động lực để các ngành, các lĩnh vực có sự chuyển mình, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số. Đây chính là cơ hội, là địa hạt lớn để các doanh nghiệp ICT Việt Nam khai phá và phụng sự đất nước”.</p> <p class="Normal"> Theo đại diện Ban tổ chức, “Top 10 doanh nghiệp CNTT Việt Nam 2021” lựa chọn Top 10 doanh nghiệp trong 17 lĩnh vực được chia thành 3 nhóm: theo lĩnh vực/loại hình hoạt động, cung cấp giải pháp chuyển đổi số trong một số lĩnh vực đang được quan tâm và nhóm về năng lực công nghệ, theo xu hướng và có lợi thế cạnh tranh hiện tại và tương lai.</p> <p class="Normal"> Các doanh nghiệp tham gia bình chọn “Top 10 doanh nghiệp CNTT Việt Nam 2021” sẽ được đánh giá theo 7 tiêu chí gồm: chỉ tiêu tài chính, nhân lực nhân sự, sản phẩm, năng lực công nghệ, công tác quản trị, thành tích đã đạt được và có thêm tiêu chí đánh giá đặc thù riêng theo ngành. Quy trình đánh giá gồm 3 vòng: Sơ tuyển hồ sơ; Thuyết trình và thẩm định thực tế; Bình chọn chung tuyển.</p> <p class="Normal"> Năm 2021, chương trình “Top 10 doanh nghiệp CNTT Việt Nam” mở rộng đánh giá và lựa chọn các doanh nghiệp tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực công nghệ mới như Cloud, Blockchain, Edtech, PropTech, MedTed.</p>

Anh Nguyễn Văn Khoa - Chủ tịch VINASA - cho biết: “Những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đặc biệt là làn sóng thứ tư khốc liệt này đã và đang gây ra rất nhiều khó khăn cho toàn xã hội và tác động nặng nề lên nền kinh tế. Tuy nhiên, cũng là động lực để các ngành, các lĩnh vực có sự chuyển mình, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số. Đây chính là cơ hội, là địa hạt lớn để các doanh nghiệp ICT Việt Nam khai phá và phụng sự đất nước”.

Theo đại diện Ban tổ chức, “Top 10 doanh nghiệp CNTT Việt Nam 2021” lựa chọn Top 10 doanh nghiệp trong 17 lĩnh vực được chia thành 3 nhóm: theo lĩnh vực/loại hình hoạt động, cung cấp giải pháp chuyển đổi số trong một số lĩnh vực đang được quan tâm và nhóm về năng lực công nghệ, theo xu hướng và có lợi thế cạnh tranh hiện tại và tương lai.

Các doanh nghiệp tham gia bình chọn “Top 10 doanh nghiệp CNTT Việt Nam 2021” sẽ được đánh giá theo 7 tiêu chí gồm: chỉ tiêu tài chính, nhân lực nhân sự, sản phẩm, năng lực công nghệ, công tác quản trị, thành tích đã đạt được và có thêm tiêu chí đánh giá đặc thù riêng theo ngành. Quy trình đánh giá gồm 3 vòng: Sơ tuyển hồ sơ; Thuyết trình và thẩm định thực tế; Bình chọn chung tuyển.

Năm 2021, chương trình “Top 10 doanh nghiệp CNTT Việt Nam” mở rộng đánh giá và lựa chọn các doanh nghiệp tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực công nghệ mới như Cloud, Blockchain, Edtech, PropTech, MedTed.

Trần Huấn, Vân Anh

Ý kiến

()