Chúng ta

Tập đoàn tăng vốn cho FPT Software và FPT Education

Thứ ba, 30/3/2021 | 14:12 GMT+7

Từ đầu năm đến nay, FPT đã tăng vốn cho 2 đơn vị thành viên với tổng số tiền là 900 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị FPT vừa ban hành nghị quyết thông qua việc tăng vốn điều lệ của công ty con là Công ty TNHH Giáo dục FPT (FPT Education) từ 1.000 tỷ đồng lên 1.400 tỷ đồng.

Trước đó, Hội đồng quản trị FPT cũng phê duyệt tăng vốn cho FPT Software từ 2.800 tỷ đồng lên 3.300 tỷ đồng.

FPT nắm giữ 100% vốn tại FPT Education và FPT Software.

gian-ha-ng-5383-1570096489-2033-16170882

Hồi tháng 2, Hội đồng Quản trị FPT cũng thông qua việc thành lập công ty con mới do FPT sở hữu 100% vốn là FPT Digital.

FPT có 8 công ty con trực tiếp, gồm: FPT IS, FPT Telecom, FPT Software, FPT Education, FPT Online, FPT Smart Cloud, FPT Digital và Công ty TNHH Đầu tư FPT và 2 công ty liên kết: FPT Retail và Synnex FPT.

FPT dự kiến sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 vào ngày 8/4 tại tòa nhà FPT Tower Phạm Văn Bạch, Hà Nội.

Hội đồng Quản trị FPT đặt mục tiêu doanh thu thuần năm 2021 đạt 34.720 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt 6.210 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ.

Năm 2020, FPT ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 29.830 tỷ, tăng 7,6% so với 2019 và lợi nhuận trước thuế đạt 5.261 tỷ, tăng 12,8% so với năm 2019.

>> FPT Online chia cổ tức tiền mặt khủng 200% 

Tân Thuận

Ý kiến

()