Chúng ta

Cái gì cơ #6: DD-CC - chìa khoá tiến vào trung tâm chuyển đổi số

Thứ năm, 3/3/2022 | 13:45 GMT+7

Data Driven (DD: các quyết định đưa ra trên cơ sở phân tích dữ liệu) và Customer Centric (CC: lấy khách hàng làm trọng tâm) là chiến lược của FPT để có được vị trí trung tâm trong công cuộc chuyển đổi số. Sứ mệnh Tái sinh và mục tiêu 4 Nhất + 6 chính là minh chứng rõ rệt cho chiến lược này.

Ý kiến

()