Chúng ta

FPT Techday mở thêm cơ hội hợp tác nội bộ Tập đoàn

Thứ sáu, 16/12/2022 | 15:16 GMT+7

Không chỉ giới thiệu các sản phẩm, giải pháp ra bên ngoài, ngày hội công nghệ FPT Techday còn giúp người F hiểu hơn sản phẩm các công ty thành viên và mở ra cơ hội hợp tác chéo.

Ý kiến

()