#hiến máu fpt

Sếp nhà F rủ nhau hiến máu

TGĐ FPT Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch FPT Retail Nguyễn Bạch Điệp, PTGĐ FPT Telecom Chu Hùng Thắng... cùng hàng trăm người F hào hứng góp những đơn vị máu ...

Ảnh