#đinh tiến dũng fpt

Chất keo nhà F

Ngày bé theo mẹ đi chợ, tôi không ít lần kinh ngạc trước cách mẹ tôi mặc cả với các bà bán hàng. Nếu không phải là chỗ đã quen ...

Góc nhìn