#Bách Khoa

Nhà có 3 nàng công chúa

"Đầu lòng 3 ả tố nga. Nhã Phương là chị, em là En-Tiên. Mai cốt cách, tuyết tinh thần. Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười​".

Ảnh