#bảo dưỡng

FPT Buk 10 lên kệ

Có mức giá 555.000 đồng nhưng chiếc điện thoại FPT Buk 10 vẫn có đầy đủ tính năng của một chiếc điện thoại phổ thông. Sản phẩm hiện được FPT ...

Kinh doanh