#kết quả kinh doanh

Quý I, lợi nhuận FPT tăng 19%

3 tháng đầu năm, FPT tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, đạt 102% kế hoạch. Ban lãnh đạo đã kích hoạt chế độ làm việc thời chiến và chuẩn ...

Kinh doanh