#TMS

FIS FPS - Lò luyện nhân

Vào những ngày cuối năm 2014, tôi bén duyên với FPT IS (FIS). Thời điểm ấy vào FIS cũng không nghĩ rằng đây là nơi sau này để lại cho ...

Bài dự thi