#Chủ tịch FPT Software Chu Thanh Hà và Chủ tịch FPT IS Trần Đăng Hòa