#F-Story

Ra mắt series F-Story - F ta 35 năm

F-Story là series mới của nhà F mừng sinh nhật FPT 35 năm, kể lại những tháng ngày tươi đẹp của Tập đoàn thông qua chuỗi minigame và loạt bài viết, ...

Văn hóa