#Tạ Ngọc Diệp

Tết của Hy Vọng

Tết năm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Hope School, bởi lẽ đây là cái Tết đầu tiên sau 1 năm Trường Hy Vọng đi vào hoạt ...

Góc nhìn