#ngày hội đến trường

Hôm nay con đến trường

Hôm nay, con sẽ bắt đầu một năm học mới, ở một ngôi trường mới, cũng là năm đầu tiên không có mẹ ở bên cùng con đến trường…

Góc nhìn