#Kinh doanh mùa dịch

Thay đổi hoặc đào thải

13 năm làm nhân viên kinh doanh, mảng bán hàng trực tiếp vốn vẫn cho tôi kết quả tốt. Nhưng Covid đã làm thay đổi nhiều thứ. Tôi cũng phải ...

Góc nhìn